Rasfoire documente

Decretul 508/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 99/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 98/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Decretul 507/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 100/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 97/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Decretul 506/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Decretul 509/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 101/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Decretul 510/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Legea 102/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Decretul 511/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Ordinul 379/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022