Rasfoire documente

Legea 82/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Decizia 4/2022 [R] privind recursul în interesul legii formulat în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 432 teza a II-a din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Ordinul 202/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Legea 80/2022 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II şi III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Decretul 485/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II şi III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Decretul 487/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Legea 83/2022 pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educaţiei financiare

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Decretul 488/2022 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educaţiei financiare

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Ordinul 365/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022

Ordinul 383/2022 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 228/2022 privind aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 362 din 12-apr-2022