Rasfoire documente

Lista din 2022 oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2022

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Rectificare din 2022 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 martie 2022

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Decizia 764/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 din Codul de procedură penală, raportat la art. 589 alin. (1) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Hotarirea 396/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Hotarirea 438/2022 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Ialomiţa aval de acumularea Pucioasa - componenta I b.h. Ialomiţa Superioară''

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Hotarirea 442/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Hotarirea 448/2022 privind înfiinţarea Spitalului ''George Emil Palade'', unitate sanitară cu paturi în subordinea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din Târgu Mureş

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Decizia 248/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderaşc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Ordinul 50/2022 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 126/2018 pentru aprobarea cerinţelor şi procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022

Ordinul 77/2022 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2022

publicat in M.Of. 332 din 05-apr-2022