Rasfoire documente

Legea 27/2022 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decretul 193/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Legea 28/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decretul 194/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Legea 29/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decretul 195/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2021 privind acordarea de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decretul 196/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decretul 197/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decretul 198/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Hotarirea 12/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decizia 871/2021 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88^1 alin. (6), art. 88^2 alin. (3), art. 88^3, art. 88^4, art. 88^5 şi art. 88^8 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. II alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Decizia 162/2022 pentru numirea doamnei Adela Crăciun în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Ordinul 184/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022

Ordinul 101/2022 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 176 din 22-feb-2022