Rasfoire documente

Decizia 761/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 876/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 142/2022 privind eliberarea domnului Ion Vasile din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 143/2022 privind numirea domnului Georgian Pop în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 144/2022 pentru eliberarea domnului Gabriel Marius Mureşan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 145/2022 pentru numirea doamnei Aneta Matei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 146/2022 privind eliberarea domnului Liviu Brătescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 147/2022 privind numirea doamnei Diana-Ştefana Baciuna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 148/2022 privind numirea domnului Ştefan Rohnean în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Decizia 149/2022 pentru numirea domnului Florin-Sergiu Dobrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022