Rasfoire documente

Decizia 50/2022 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: care este momentul de început al cursului termenului de 3 luni prevăzut de dispoziţiile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1132 din 24-noi-2022

Ordinul 3.493/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

publicat in M.Of. 1132 din 24-noi-2022

Ordinul 1.816/2022 pentru modificarea anexelor nr. 9, 10 şi 12 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 1132 din 24-noi-2022

Hotarirea 1.398/2022 privind actualizarea adresei, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz

publicat in M.Of. 1132 din 24-noi-2022

Hotarirea 1.397/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260

publicat in M.Of. 1132 din 24-noi-2022

Hotarirea 1.340/2022 privind aprobarea modelului de steag al judeţului Mureş

publicat in M.Of. 1132 din 24-noi-2022