Rasfoire documente

Raportul 13.638/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Creştin Democrată din România în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 13.580/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Republican Conservator (P.R.C.) în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 13.296/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 13.209/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Botoşănenilor în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 13.200/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Regalist Român în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 12.506/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Populară Social Creştină în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 12.489/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democraţie Directă România în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 12.488/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreapta Republicană în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Raportul 12.426/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Diaspora Română în anul 2022

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Ordinul 924/2022 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Ordinul 923/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Ordinul 45/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Ordinul 44/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Decretul 1.291/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Legea 311/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Decretul 1.278/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022

Legea 308/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1113 din 18-noi-2022