Rasfoire documente

Ordinul 2.534/2022 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Ordinul 2.535/2022 privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Hotarirea 1.268/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Hotarirea 1.284/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziţie de 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2''

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Hotarirea 1.285/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - Sector Centură Sud - Lot 3, Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud; Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord''

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Ordinul 5.096/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Ordinul 5.099/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Ordinul 5.170/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Al. Ioan Cuza'' din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022

Ordinul 869/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 1029 din 21-oct-2022