Rasfoire documente

Decizia 291/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 1028 din 21-oct-2022

Ordinul 2.115/2022 pentru stabilirea unor măsuri specifice şi temporare privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern

publicat in M.Of. 1028 din 21-oct-2022

Ordinul 3.161/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 1028 din 21-oct-2022

Ordinul 3.162/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

publicat in M.Of. 1028 din 21-oct-2022

Ordinul 3.924/C/2022 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022

publicat in M.Of. 1028 din 21-oct-2022

Ordinul 133/2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public

publicat in M.Of. 1028 din 21-oct-2022