Rasfoire documente

Hotarirea 1.278/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022

Hotarirea 1.279/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022

Hotarirea 1.280/2022 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022

Hotarirea 1.283/2022 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022

Ordinul 5.734/2022 pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022

Metodologie din 2022 de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022