Rasfoire documente

Hotarirea 1.252/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.293/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire şi dotare Centru de Oncologie şi Radiochirurgie Stereotactică'' în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă ''Bagdasar-Arseni'' Bucureşti

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022

Ordinul 1.460/2022 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA, şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022

Ordinul 3.900/2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022

Ordinul M.157/2022 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA, şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022

Ordonanta urgenta 140/2022 privind licenţa industrială unică

publicat in M.Of. 1023 din 20-oct-2022