Rasfoire documente

Hotarirea 1.261/2022 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cuprinse în anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.262/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, precum şi pentru transmiterea unui bun imobil din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Ordinul 314/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 3.264/2002 a activităţii miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Valea Arsului-Crişcior, judeţul Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2004

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Ordinul 325/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Ordinul 3.886/2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Ordinul 3.887/2022 privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi pentru stabilirea creanţelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Ordinul 5.133/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Sfera Kinderzentrum - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Sfera Kinderzentrum'' din municipiul Bucureşti, sectorul 1

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Ordinul 21.524/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Decizia 46/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Raportul 10.403/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Prahova în Acţiune în anul 2022

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Raportul 11.652/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul ''Mişcarea Social Liberală'' în anul 2022

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Raportul 11.958/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Iniţiativa Pătârlagele în anul 2022

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Raportul 12.303/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul ''Alternativa pentru Demnitate Naţională'' în anul 2022

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Raportul 12.497/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ialomiţenilor în anul 2022

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022

Raportul 12.504/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Naţional Creştină în anul 2022

publicat in M.Of. 1021 din 20-oct-2022