Rasfoire documente

Hotarirea 1.213/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 752 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi din acestea şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Ordinul M.163/2022 pentru aprobarea Normelor privind certificarea aerodromurilor pe care se desfăşoară activităţi aeronautice militare

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Norma din 2022 privind certificarea aerodromurilor pe care se desfăşoară activităţi aeronautice militare

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Ordinul 3.179/2022 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Ordinul 3.180/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Ordinul 5.185/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Vintilă Brătianu'' din comuna Dragomireşti-Vale, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022

Ordinul 5.310/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 Cheresig din satul Cheresig, comuna Toboliu, judeţul Bihor, pentru nivelul de învăţământ ''preşcolar'', limba de predare ''română'', forma de învăţământ ''program prelungit''

publicat in M.Of. 1016 din 19-oct-2022