Rasfoire documente

Ordinul 2.595/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Contract de finantare din 2022 privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Ordinul 124/2022 privind aprobarea Regulilor pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piaţă de către operatorii de reţea a flexibilităţii resurselor din reţelele de distribuţie şi a celor din reţeaua de transport, a Regulilor aplicabile achiziţiei de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staţionar de către operatorul de transport şi de sistem şi a Regulilor aplicabile achiziţiei de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staţionar de către operatorii de distribuţie concesionari şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Reguli din 2022 pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piaţă de către operatorii de reţea a flexibilităţii resurselor din reţelele de distribuţie şi a celor din reţeaua de transport

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Reguli din 2022 aplicabile achiziţiei de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staţionar de către operatorul de transport şi de sistem

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Reguli din 2022 aplicabile achiziţiei de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staţionar de către operatorii de distribuţie concesionari

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Instructiunile 4/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Ghid de finantare din 2022 a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală

publicat in M.Of. 1014 din 19-oct-2022