Rasfoire documente

Hotarirea 1.241/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ''Elie Wiesel''

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Hotarirea 1242/2022 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Hotarirea 1.248/2022 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reducerea riscului la inundaţii a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi''

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Decizia 505/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Felix Manta a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Ordinul 4.546/C/2022 privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului ''Prof. dr. Constantin Angelescu'', altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Ordinul 5.233/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Curcubeul Poveştilor'' din municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Ordinul 5.265/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''S. Illyes Lajos'' din oraşul Sovata

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Ordinul 5.307/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Mihai Viteazul'' din comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu, pentru nivelul de învăţământ ''preşcolar'', forma de învăţământ ''program prelungit''

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022

Ordinul 5.308/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii ''POLITEHNICA'' din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială ''Politehnica'' din municipiul Bucureşti, sectorul 6

publicat in M.Of. 1001 din 14-oct-2022