Rasfoire documente

Circulara 34/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 125 de ani de la naşterea Anei Aslan

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Hotarirea 140/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul UE ''Economii de energie'' - COM (2022) 240 final

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Hotarirea 141/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 în ceea ce priveşte introducerea de noi module pentru conturile economice de mediu - COM (2022) 329 final

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Hotarirea 1.211/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Amenajare dane RO-RO - Port Bazinul Nou Galaţi''

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Hotarirea 1.250/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a reuniunii anuale a înalţilor funcţionari din domeniul bugetar din ţările din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est, în perioada 26-28 octombrie 2022, la Bucureşti

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Ordinul 1.797/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 ''Declaraţie privind compensaţia la carburanţi''

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Ordinul 2.133/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Ordinul 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate şi a Ghidului de bune practici privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Norme Tehnice din 2022 privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Ordinul 3.178/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populaţie

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Circulara 32/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022

Circulara 33/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 1000 din 14-oct-2022