Rasfoire documente

Procedura din 2022 privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Metodologie din 2022 privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Ordinul 6.129/2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi a procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Ordinul 2.819/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid privind implementarea măsurilor de creştere a performanţei energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie, exploatare şi urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerinţelor nZEB, Indicativ RTC 3 - 2022''

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Rezolutia MSC.483(103)/2021 Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Ordinul 2.236/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.483(103) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Rezolutia MSC.486(103)/2021 Amendamente la Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978)

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Ordinul 2.232/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.486(103) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Rezolutia 331(76)/2021 Amendamente la Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Ordinul 2.231/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, 2001, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.331(76) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iunie 2021

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Ordinul 161/2022 pentru organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi, a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţii suspecte, dispariţii şi furturi semnificative de precursori de explozivi, precum şi a Registrului naţional electronic privind operaţiunile cu precursori de explozivi restricţionaţi

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Decizia 401/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022