Rasfoire documente

Ordinul 6.218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Incheiere 45/CC/2022 [A] a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal privind înlăturarea unor erori materiale din cuprinsul Sentinţei nr. 176/18.12.2018

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Sentinta 176/2018 [R] a Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal privind anularea sintagmei ''în calitate de membri ai lotului naţional'' din art. 7 al Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 3.890/2011, ca fiind contrară Legii nr. 235/2010

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Ordinul 3.422/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Ordinul 2.233/2022 privind aprobarea mecanismelor şi procedurilor cu privire la modalitatea de soluţionare a oricărei cereri, plângeri sau a oricărui raport depus de orice persoană interesată, navigator ori organizaţie a navigatorilor sau de către armatorii interesaţi cu privire la activitatea agenţiilor de furnizare navigatori

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Decizia 530/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ghincea Marius-Cristian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Decizia 529/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Măndiţă Paula a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Decizia 528/2022 privind revocarea şi numirea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022

Hotarirea 1.350/2022 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicaz-Chei, judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 1095 din 14-noi-2022