Rasfoire documente

Ordinul 3.390/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (10), art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Ordinul 6.203/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Ordinul 2.281/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Ordinul 338/2022 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2022 - 30 septembrie 2022 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Hotarirea 1.369/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri'', municipiul Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Hotarirea 1.368/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi''

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Hotarirea 1.367/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Decretul 1.249/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022

Legea 299/2022 pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006

publicat in M.Of. 1088 din 11-noi-2022