Rasfoire documente

Decizia 16/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea art. 52 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 101/2019

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Metodologie din 2022 de calcul pentru plata contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010-2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000 pentru beneficiarii cărora le-a fost stabilit acest drept prin hotărâri judecătoreşti definitive

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010-2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Hotarirea 1.370/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010-2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Ordonanta urgenta 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Decretul 1.251/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Decretul 1.250/2000 eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022