Rasfoire documente

Hotarirea 1.366/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

publicat in M.Of. 1083 din 09-noi-2022

Hotarirea 1.361/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a celui de-al treilea Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice, în perioada 8-10 noiembrie 2022, la Bucureşti

publicat in M.Of. 1083 din 09-noi-2022

Hotarirea 1.360/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 1083 din 09-noi-2022

Hotarirea 1.359/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 781/2014 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 1083 din 09-noi-2022

Decizia 403/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (3) şi ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 1083 din 09-noi-2022

Decizia 371/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) pct. 16 şi alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 1083 din 09-noi-2022