Rasfoire documente

Ordinul 1.985/2022 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022

Ordinul 1.759/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022

Decizia 400/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi ale art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022

Hotarirea 75/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul UE ''Economii de energie'' COM(2022) 240

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022

Hotarirea 74/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia solară COM(2022) 221

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022

Hotarirea 73/2022 privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 75/2021 pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1080 din 09-noi-2022