Rasfoire documente

Rezolutia MSC.487(103)/2021 Amendamente la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022

Ordinul 2.230/2022 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.487(103) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2021

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022

Norma din 2022 privind autorizarea şi verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022

Ordinul 106/2022 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022

Ordinul 3.324/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022

Ordinul 2.234/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului raportului de inspecţie pentru agenţiile de furnizare navigatori

publicat in M.Of. 1076 din 08-noi-2022