Rasfoire documente

Ordinul 6.136/2022 privind componenţa Comisiei specializate de acreditare (CSA) a programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Ordinul 6.101/2022 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline opţionale din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Ordinul 1.100/2022 privind desemnarea compartimentului din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Energiei, responsabilă ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decizia 522/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Alexandru Borcan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decizia 521/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decizia 308/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decretul 1.245/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Legea 298/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decretul 1.244/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Legea 297/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decretul 1.243/2022 pentru promulgarea Legii privind introducerea disciplinei ''Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România''

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Legea 296/2022 privind introducerea disciplinei ''Istoria Revoluţiei din 1989 şi a schimbării de regim din România''

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decretul 1.242/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Legea 295/2022 pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Decretul 1.241/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022

Legea 294/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 1072 din 07-noi-2022