Rasfoire documente

Ordinul 6.172/2022 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelelor ''Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi propunerea de cifră de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2023-2024'' şi ''Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024''

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Ordinul 3.344/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 expirate, aflate în stocul centrelor regionale de depozitare şi distribuţie

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Decizia 520/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Decizia 519/2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităţilor în spaţiul extraatmosferic

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Hotarirea 1.351/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligenţă Artificială'' la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Hotarirea 1.327/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 iunie 2022 şi la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori''

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Decretul 1.248/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Decretul 1.247/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022

Decretul 1.246/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1071 din 04-noi-2022