Rasfoire documente

Decizia 357/2022 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 alin. (5) din Codul de procedură penală, precum şi a sintagmei ''ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2)'', cuprinsă în art. 248 alin. (9) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 1061 din 02-noi-2022

Ordinul 3.323/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1061 din 02-noi-2022

Decizia 19/2022 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 262 alin. (4), prin raportare la prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 1061 din 02-noi-2022