Rasfoire documente

Decizia 277/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel cum a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 1060 din 02-noi-2022

Decizia 369/2022 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, în ansamblu, şi a sintagmei ''în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ'' din cuprinsul art. 15 alin. (4) din această lege, în special

publicat in M.Of. 1060 din 02-noi-2022

Hotarirea 1.318/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

publicat in M.Of. 1060 din 02-noi-2022

Ordinul 2.212/2022 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 3 pentru anul 2022

publicat in M.Of. 1060 din 02-noi-2022

Actul Aditional 3/2022 pentru anul 2022 privind actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, ca urmare a aprobării Ordonanţei Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 1060 din 02-noi-2022