Rasfoire documente

Procedura din 2022 de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Ordinul 1.923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Legea 289/2022 pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România la Paris la 23 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Conventie din 2021 privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Decretul 1.232/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România la Paris la 23 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Hotarirea 1.325/2022 pentru aprobarea deschiderii punctului internaţional de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Internaţional ''Braşov-Ghimbav'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Hotarirea 1.334/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Ordinul 6.121/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Rectificare din 2022 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 26 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022