Rasfoire documente

Legea 287/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Legea 286/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023''

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Decretul 1229/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023''

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Decretul 1230/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Legea 288/2022 pentru completarea art. 18^1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Decretul 1231/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Decizia 251/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal coroborat cu art. 295 din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Hotarirea 1.322/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022

Hotarirea 1.324/2022 privind modificarea inventarului centralizat al unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 1054 din 31-oct-2022