Rasfoire documente

Decretul 1.221/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.222/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.223/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.224/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.225/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.226/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.227/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.228/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.218/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.219/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decretul 1.220/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Decizia 432/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022

Hotarirea 1.308/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1047 din 28-oct-2022