Rasfoire documente

Hotarirea 1.222/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.298/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 335

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.299/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Suceava, Neamţ, Braşov, Constanţa, Galaţi, Prahova şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.300/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Centrul Cultural Plai ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.301/2022 privind aprobarea stemei comunei Costineşti, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.302/2022 privind aprobarea stemei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022

Decizia 47/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă dispoziţiile art. 158 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în situaţia în care dovada vechimii în muncă în grupele de muncă se realizează în condiţiile art. 158 alin. (3^1) din lege, cu carnetul de muncă

publicat in M.Of. 1042 din 27-oct-2022