Rasfoire documente

Decizia 306/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Codul penal, ale art. 55^1 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Legea 285/2022 privind declararea bujorului ca floare naţională a României

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Decretul 1.214/2022 pentru promulgarea Legii privind declararea bujorului ca floare naţională a României

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.294/2022 privind transmiterea unei construcţii din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în domeniul public al municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Hotarirea 1.295/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Ordinul 5.098/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. ''Divco Pack & Protect'' - S.R.L. din comuna Tunari, satul Tunari, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Gentle Education'' din comuna Tunari

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Ordinul 5.131/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox ''Nicolae Steinhardt'' din municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022

Ordinul 5.267/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştin Ortodoxă ''Efremia'' din localitatea Arad

publicat in M.Of. 1041 din 27-oct-2022