Rasfoire documente

Decretul 1.215/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022

Decretul 1.216/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022

Decretul 1.217/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022

Decizia 514/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022

Ordinul 153/2022 privind procedura de ţinere a evidenţei conducătorilor de vehicule care au urmat cursuri în domeniul conducerii defensive şi de evaluare anuală a eficienţei acestor cursuri raportat la gradul de implicare a absolvenţilor în accidente de circulaţie

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022

Ordinul 326/2022 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite'', aferentă măsurii 08 ''Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor'', submăsura 8.1 ''Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022

Ordinul 5.097/2022 privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Anghel Saligny'' din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''servicii'', domeniul pregătirii de bază ''estetica şi igiena corpului omenesc'', calificarea profesională ''coafor stilist'', profilul ''tehnic'', domeniul pregătirii de bază ''mecanică'', calificarea profesională ''tehnician mecatronist şi tehnician proiectant CAD'', nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''informatică'', calificările profesionale ''analist programator'' şi ''tehnician echipamente periferice şi birotică'', domeniul ''textile-pielărie'', calificarea profesională ''creator-proiectant îmbrăcăminte'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical generalist'' şi ''asistent medical de laborator'', domeniul ''estetica şi igiena corpului omenesc'' cu calificarea profesională ''stilist'' şi domeniul ''construcţii, instalaţii şi lucrări publice'', calificarea profesională ''topograf în construcţii''

publicat in M.Of. 1040 din 26-oct-2022