Rasfoire documente

Ordinul 5.172/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Miko'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021

Ordinul 5.171/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Surorile Providenţei'' din municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021

Hotarirea 1.066/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021

Hotarirea 1.061/2021 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ''Planul urbanistic general al oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş''

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021

Hotarirea 1.049/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziţie avioane mediu-curier''

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021

Hotarirea 1.046/2021 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021

Hotarirea 1.043/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Braşov, Maramureş, Sibiu, Ialomiţa, Constanţa, Argeş, Prahova şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 971 din 12-oct-2021