Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

publicat in M.Of. 960 din 07-oct-2021

Ordinul 102/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

publicat in M.Of. 960 din 07-oct-2021

Hotarirea 13/2021 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017

publicat in M.Of. 960 din 07-oct-2021

Ordinul 1.730/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 960 din 07-oct-2021

Hotarirea 1.045/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

publicat in M.Of. 960 din 07-oct-2021