Rasfoire documente

Hotarirea 1.073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Hotarirea 1.077/2021 pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Ordinul 263/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole''

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.036/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.035/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.034/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.033/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.032/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.031/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.030/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.029/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Decretul 1.028/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021