Rasfoire documente

Decizia 505/2021 privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decretul 1.022/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Legea 239/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Ordinul 3.504/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decizia 506/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Mădălin Giurcău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decizia 504/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Hotarirea 1.040/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Hotarirea 1.039/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii şi a reevaluării

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decizia 383/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) a patra liniuţă raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decretul 1.027/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Legea 244/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decretul 1.026/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Legea 243/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decretul 1.025/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Legea 242/2021 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decretul 1.024/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Legea 241/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Decretul 1.023/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021

Legea 240/2021 pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

publicat in M.Of. 965 din 08-oct-2021