Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Ordonanta urgenta 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Ordonanta urgenta 113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Ordonanta urgenta 112/2021 pentru modificarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniu

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Rectificare din 2021 la anexa Hotărârii Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Ordinul 7.646/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu satele aparţinătoare Recea, Bozânta Mică, Lăpuşel, Mocira, Săsar, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Ordinul 1.347/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 6.711/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ''CLUJ INNOVATION PARK'' - S.A.

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Hotarirea 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Hotarirea 1.070/2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma incendiului de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Decizia 399/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 alin. (1) pct. 18 şi ale art. 35 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021