Rasfoire documente

Hotarirea 77/2021 pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi pentru modificarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Decizia 499/2021 pentru numirea domnului George Mierliţă în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Decizia 498/2021 privind revocarea domnului Vlad-Teodor Berbecar din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Hotarirea 1.027/2021 privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Hotarirea 1.022/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile şi alunecările de teren produse în judeţele Alba şi Vâlcea

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Hotarirea 1.020/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Hotarirea 995/2021 privind scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Hotarirea 994/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara în domeniul public al comunei Ilia, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021

Hotarirea 993/2021 privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, precum şi transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Staţiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea

publicat in M.Of. 941 din 01-oct-2021