Rasfoire documente

Initiativa Legislativa din 2021 a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

publicat in M.Of. 936 din 30-sep-2021

Ordinul 101/2021 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

publicat in M.Of. 936 din 30-sep-2021

Ordinul 100/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

publicat in M.Of. 936 din 30-sep-2021

Decizia 489/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj

publicat in M.Of. 936 din 30-sep-2021

Hotarirea 1.019/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 936 din 30-sep-2021

Decizia 385/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 936 din 30-sep-2021