Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Ordinul 1.966/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Hotarirea 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Ordinul 281/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BGA MICROCREDIT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Ordinul 5.302/2021 privind aprobarea Programei pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - Religie ortodoxă

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Ordinul 495/2021 privind modificarea art. 3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Decizia 488/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius-Cosmin Costache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Hotarirea 1.018/2021 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Hotarirea 1.005/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor'' din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov-Cluj-Borş'', precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021

Decizia 411/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 162 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 935 din 30-sep-2021