Rasfoire documente

Hotarirea 998/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna (U.M. 0866 Sfântu Gheorghe)

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Hotarirea 999/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Hotarirea 1.000/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Ordinul M.188/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Hotarirea 49/2021 pentru abrogarea unor acte normative emise de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Hotarirea 986/2021 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2021

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021