Rasfoire documente

Ordinul 878/2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Ordinul 856/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Ordinul 1.909/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Decizia 13/2021 [R] referitoare la respingerea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Hotarirea 1.015/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Hotarirea 1.001/2021 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 30-a Conferinţă anuală cu tema ''Youth Participation and Campaign and Party Finance'' şi pentru Adunarea Generală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Secretariatul ACEEEO şi desfăşurate în perioada 28-30 septembrie 2021

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021

Decizia 478/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 şi ale art. 757 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 913 din 23-sep-2021