Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2021 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 20 alin. (7)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Ordinul 1.911/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii ''Alerte MS''

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Ordinul 1.171/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 20 alin. (3)-(18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Hotarirea 1.002/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021