Rasfoire documente

Regulamentul 12/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Ordinul 849/2021 privind modificarea anexei nr. 1-d la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Ordinul 1.160/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Decizia 983/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 443/2016

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Hotarirea 113/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19 - COM (2021) 355 final

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Hotarirea 112/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Strategia către un spaţiu Schengen pe deplin funcţional şi rezilient - COM (2021) 277 final

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Hotarirea 111/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O mai bună legiferare: unirea forţelor pentru îmbunătăţirea legislaţiei - COM(2021) 219 final

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Hotarirea 110/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligenţa artificială (legea privind inteligenţa artificială) şi de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii - COM(2021) 206 final

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Hotarirea 109/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia UE privind returnarea voluntară şi reintegrarea - COM(2021) 120 final

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Hotarirea 108/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă - COM(2021) 223 final

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021