Rasfoire documente

Ordinul 5.093/2021 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Conil'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 893 din 17-sep-2021

Ordinul 5.098/2021 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Racşa

publicat in M.Of. 893 din 17-sep-2021

Ordinul 5.096/2021 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Pedagogic ''Anastasia Popescu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 893 din 17-sep-2021

Ordinul 5.092/2021 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.767/2015 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Cem Alted - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Montessano'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 893 din 17-sep-2021

Hotarirea 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 893 din 17-sep-2021