Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 29 iunie 2021

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Ordinul 915/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RAD CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Hotarirea 762/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Hotarirea 751/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Hotarirea 736/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0527 Galaţi

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Decizia 253/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Decizia 188/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021