Rasfoire documente

Ordinul 1.087/2021 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 65/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data de 31 decembrie 2022

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 63/2021 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE ''Instrumentul European pentru Pace (EPF) '', aferente anului 2021

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Ordonanta urgenta 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Decizia 204/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Circulara 14/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de relaţii diplomatice între România şi Japonia

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021

Decizia 371/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sandu Cristi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 643 din 30-iun-2021