Rasfoire documente

Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - Republicare

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Decizia 8/2021 [A] privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 135 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Ordinul 1.019/2021 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Ordinul 119/2021 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Hotarirea 676/2021 privind aprobarea conversiei în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale ale Societăţii ''Avioane Craiova'' - S.A.

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Hotarirea 675/2021 privind numirea domnului Stănculescu Victor-George în funcţia de subprefect al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Ordonanta urgenta 54/2021 pentru modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021

Decizia 174/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 627 din 25-iun-2021