Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordinul 3.994/2021 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv a activităţilor de evaluare externă periodică pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordinul 691/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordinul 683/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordinul 643/2021 privind modificarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Decizia 359/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Hotarirea 650/2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Hotarirea 649/2021 privind acordarea unor ajutoare umanitare din rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Ucraina şi Republica Serbia, precum şi acordarea unor servicii medicale, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Hotarirea 648/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 31/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor afectaţi de secetă

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021